Dziedziczny rak jelita grubego ad

Na przykład atenuowany fenotyp polipowatości rodzinnej polipowatości gruczolakowatej charakteryzuje się niewielkimi gruczolakami okrężnicy, a te, które występują, występują głównie w bliższej części okrężnicy. Początek raka jelita grubego występuje w późniejszym średnim wieku (około 55 lat) niż w przypadku klasycznej rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (około 39 lat). Różnice te utrudniają klinicystom diagnozę niż ich klasyczny odpowiednik, mimo że mają wysoki wskaźnik podejrzeń o występowanie rodzinnego zespołu raka jelita grubego. [10] W przypadku dziedzicznego raka jelita grubego nieopornego, pięć kardynalnych cech pomoże zidentyfikować dotknięte nią rodziny. Pierwszy to wcześniejszy średni wiek na początku raka niż w populacji ogólnej; na przykład średni wiek na początku dziedzicznego niepolipicznego raka jelita grubego wynosi około 45 lat, 7 natomiast średni wiek na początku sporadycznych przypadków wynosi około 63 lata. Drugą cechą jest szczególny wzór pierwotnych nowotworów segregujących w rodowodzie, takich jak rak okrężnicy i endometrium.7,12 Trzecim jest przetrwanie, które różni się od normy dla konkretnego raka.13-16 Czwarty wyróżnia cechy patologiczne, 17 , 18 i piątym i sine qua non jest identyfikacja mutacji linii zarodkowej u dotkniętych członków rodziny
Istnieją dwie szerokie klasy dziedzicznego raka jelita grubego, oparte na dominującej lokalizacji raka: dystalnej i proksymalnej. Rak jelita grubego obejmujący dystalną okrężnicę jest bardziej prawdopodobne, że ma aneuploidalne DNA, mutacje portowe w genach gruczolakowatej polipowatości coli (APC), p53 i K-ras, i zachowują się bardziej agresywnie7; proksymalne nowotwory jelita grubego są bardziej podatne na diploidalne DNA, posiadają niestabilność mikrosatelitarną, mutacje portowe w genach naprawy niedopasowania i zachowują się mniej agresywnie, jak w przypadku dziedzicznego niepolipicznego raka okrężnicy i odbytnicy.7 Rodzinna polipowatość gruczolakowata i przypadki sporadyczne można uznać za paradygmat dla pierwsza lub dalsza klasa nowotworów jelita grubego, podczas gdy dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego bardziej wyraźnie reprezentuje drugą lub proksymalną klasę.7
Ryc. 1. Ryc. 1. Podejście do badania molekularnego przed dziedzicznym rakiem jelita grubego w niewyselekcjonowanej kohorcie kolejnych pacjentów z niedawno zdiagnozowanym rakiem jelita grubego. Dane pochodzą z Aaltonen i wsp.22 oraz Salovaara i wsp.23. Ta strategia badań przesiewowych opiera się na niestabilności mikrosatelitarnej jako pierwotnego markera dziedzicznego raka jelita grubego bez polipowatości.19,24 W większości badań niewyselekcjonowanych pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytu odsetek ten jest dodatni niestabilność mikrosatelitarna waha się w zakresie od 12 do 16 procent.25 W tym celu niestabilność mikrosatelitarną można określić za pomocą tylko jednego lub dwóch markerów, aw wielu przypadkach bez potrzeby dopasowywania normalnego DNA.26,27 Naprawiono, parafinowo-osadzone Próbki nowotworów są łatwo dostępnym źródłem DNA dla tego testu, ale próbkę należy określić histologicznie, aby zawierała co najmniej 30 do 50 procent komórek nowotworowych. Jako źródło DNA linii zarodkowej do wykrywania mutacji najbardziej odpowiednia jest próbka krwi. Odsetek wszystkich pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z dziedzicznym rakiem jelita grubego bez polipowatości może różnić się między populacjami
[przypisy: fizjoterapia po angielsku, korona porcelanowa na metalu, vivamed tarnów do sanatorium ]
[patrz też: vivamed tarnów, hormon luteinizujący, sabamed ]