Medycyna konfliktów i katastrof: praktyczny przewodnik

Podręczniki terenowe obfitują w każdą możliwą medyczną specjalność, a Medycyna Konfliktów i Katastrof: Praktyczny przewodnik mógłby z łatwością wypełnić tę rolę dla medycyny ulgowej. Ale to, co jest wyjątkowe w tej pracy, to nie jest jej stosunkowo krótka sekcja medyczna. Zawiera podręczniki pierwszej pomocy, zajmujące się chorobami środowiskowymi i urazami spowodowanymi przez infekcję schistosomami, a także traumatyczną amputację, ale mocne strony kolekcji znajdują się w praktycznych poradach dotyczących opieki w nieznanych środowiskach. Na ponad 200 stronach na początku książki, wielu autorów oferuje teorie na temat historii konfliktu, rozważania na temat ciągle zanikających różnic między katastrofą naturalną a katastrofą spowodowaną przez człowieka, przemyślenia na temat wyboru projektu pomocy, który będzie odpowiadał umiejętnościom. i pragnienia oraz wskazówki dotyczące podróży w nieprzyjaznym otoczeniu. Autorzy później omawiają odzyskiwanie w następstwie katastrofy, opracowują listy kontrolne do pakowania w celu wypełnienia obowiązków i kierują czytelnika w stronę innych opublikowanych zasobów.
Większość kolekcji zapewnia praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach w terenie. Zbiorowa mądrość obejmuje tematy tak szeroko zakrojone, jak rozpoznawanie odzieży, która jest praktyczna i bezpieczna (wybierz niebieskie przedmioty na zielono, ponieważ będą one mniej przypominać strój wojskowy); jak wybrać urządzenia komunikacyjne, które będą działać w odległych lokalizacjach, ale które nie zostaną skonfiskowane w urzędzie celnym (wybierz telefon satelitarny, który rozkłada się na komponenty, które nie ujawniają jego przeznaczenia); i jak zachować ostrożność w obliczu ponurej praktycznej strony wojny ( Strzeż się pułapek podczas przenoszenia sprzętu wojskowego lub trupów ). Surowy realizm przenika tę książkę, ale stawka jest bardzo duża.
Uczestnicy projektu zachowują kluczową świadomość kontekstu projektów pomocy humanitarnej, ponieważ pierwszym ważnym osądem odpowiedzialnych organizacji humanitarnych jest to, czy ich usługi są rzeczywiście potrzebne. Nie należy dążyć do pracy w zakresie pomocy po prostu w celu zaspokojenia fantazji robotnika o ratowaniu; zdolność do zapewnienia określonej zdolności nie jest niezbędnym uzasadnieniem dla faktycznego jej wykorzystania. Przed przystąpieniem do projektu pracownicy powinni zrozumieć nie tylko to, co zespoły pomocy starają się osiągnąć, ale dlaczego próbują to osiągnąć. Niezaproszeni dostawcy mogą wprowadzić zamieszanie – a nawet więcej ofiar – w już przytłoczony system. Ponadto, ponieważ zespoły zajmujące się rzadkimi chorobami rzadko obejmują epidemiologów, środki ochrony zdrowia publicznego są czasami zaniedbywane w obliczu pilności służb ratowniczych. Na szczęście kilka esejów z tej kolekcji przypomina nam o znaczeniu interwencji upstream i medycyny prewencyjnej.
Nawet najbardziej zaangażowany pracownik pomocy humanitarnej nie podejmuje się na czas wolontariatu swoich usług dla jednego zadania. Ostatecznie zespoły humanitarne wracają do domu. Ważne jest zapewnienie, że takie zespoły, pomagając bezpośrednio przywrócić zdrowie i usługi ludności, również zachęcają do długoterminowej samowystarczalności społeczności rezydentów. Oferowane są strategie dotyczące wyposażenia lokalnych grup w zaspokajanie ich własnych potrzeb i radzenia sobie z przyszłymi katastrofami przy użyciu dostępnych zasobów. Pozostań na własnym pasie to maksyma opowiedziana przez jednego z autorów; w szerokim zakresie, porady te przypominają pracownikom, że powinni zachować świadomość swojej roli w projekcie i nie przekraczać granic ze szkodą dla wspólnoty, która ma nadzieję pomóc.
Uczestnicy zwracają również uwagę na potrzeby psychospołeczne, a nie tylko fizjologiczne i zdrowotne
[patrz też: refundacja aparatów słuchowych, nfz sanatoria kolejka oczekujących, climax control skład ]
[przypisy: dziś jestem blondynką, gumtree poznań zwierzaki, przodopochylenie miednicy ]