Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego czesc 4

Zgodnie z protokołem nie planowaliśmy zbyt wcześnie przerwać badania w celu uzyskania skuteczności. Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Spośród 1409 kwalifikujących się pacjentów, którzy rozpoczęli okres docierania, 1121 poddano randomizacji: 372 zostało przydzielonych do otrzymywania placebo, 377 otrzymywało 81 mg aspiryny dziennie, a 372 otrzymywało 325 mg aspiryny na dzień. Spośród 288 pacjentów, którzy nie zostali poddani randomizacji, zmarło, 73 miało krwawienie lub inne możliwe niepożądane zdarzenie, 62 nie byli w stanie uniknąć przyjmowania leków zabronionych w badaniu, 47 zostało uznanych za niekwalifikujących się z powodów związanych z komponentem kwasu foliowego w badaniu (np. anemia), 28 miało współistniejącą chorobę, 34 były niezgodne, 17 nie kwalifikowało się z innych powodów, a 26 odmówiło kontynuacji. Liczba randomizowanych pacjentów wahała się od 97 do 157 w centrach klinicznych. Nie było istotnych różnic między grupami pod względem cech demograficznych, stylu życia lub klinicznych, które oceniliśmy (Tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2. Monitorowanie pacjentów. Tabela 3. Tabela 3. Zgłoszone przez samych pacjentów przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia i unikania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), zgodnie z przypisaniem do leczenia i rokiem badania. Łącznie 1084 randomizowanych pacjentów (96,7%) zostało poddanych badaniu kontrolnemu (tabela 2), a cała błona śluzowa jelita grubego została dobrze zwizualizowana w 1049 (96,8%). Zgłoszona zgodność z protokołem badania była doskonała i była podobna wśród grup (Tabela 3). W pierwszym roku uczestnictwa 94,1 procent pacjentów zgłosiło zażywanie praktycznie wszystkich tabletek do badań, a kolejne 3,7 procent zgłosiło przyjmowanie co najmniej połowy. Nawet w roku przed ostateczną obserwacją kolonoskopową 88,3 procent pacjentów zgłosiło przyjmowanie 90 procent lub więcej badanych tabletek i kolejne 5,3 procent co najmniej w połowie. Pacjenci odnosili również sukcesy w unikaniu stosowania kwasu acetylosalicylowego w aspekcie braku protekcji i innych NLPZ. W pierwszym roku 73,7 procent pacjentów nie stosowało NLPZ; tylko 3,8 procent zgłosiło przyjmowanie NLPZ średnio dłużej niż cztery dni w miesiącu. W roku poprzedzającym badanie kontrolne proporcje te wynosiły odpowiednio 66,4% i 9,3%.
Tabela 4. Tabela 4. Ryzyko nawracającego gruczolaka po Randomizacji. Spośród 1084 pacjentów, u których wykonano badanie kontrolne, 670 miało w sumie 1812 polipów. Pięćdziesiąt osiem z 664 polipów u pacjentów z grupy placebo (8,7 procent) zostało utraconych lub nie usuniętych, podobnie jak 47 z 497 w grupie otrzymującej 81 mg aspiryny (9,5 procent) i 41 z 651 w grupie otrzymującej 325 mg aspiryna (6,3 procent). Co najmniej jeden gruczolak jelita grubego zdiagnozowano u 47,1% pacjentów w grupie placebo, 38,3% pacjentów w grupie otrzymywało 81 mg aspiryny dziennie, a 45,1% przyjmujących 325 mg aspiryny dziennie (globalne P = 0,04) (Tabela 4). Surowe względne ryzyko (dla porównania z placebo) wyniosło 0,81 w grupie 81 mg (przedział ufności 95%, 0,69 do 0,96) i 0,96 w grupie 325 mg (przedział ufności 95%, 0,81 do 1,13) (P dla różnica = 0,06). Nieskorygowane ryzyko względne dla obu grup aspiryny łącznie wyniosło 0,88 (przedział ufności 95%, 0,77 do 1,02)
[patrz też: jakie są choroby zakaźne, espumisan przed badaniem usg jamy brzusznej, artroskopia biodra nfz ]
[przypisy: dzisiaj jestem blondynką, mxd morfologia, gumtree pomorskie ]