Heparyna o niskiej dawce do ciężkiej sepsy

Z niepokojem czytamy analizę Davidsona i wsp. (26 września) .1 Używają połączonych grup placebo z dwóch prób sepsy, podzielonych na dwie grupy – pacjentów, którzy albo otrzymywali heparynę w czasie, gdy weszli na próbę, albo rozpoczęli terapię heparyną podczas badania i ci, którzy nigdy nie otrzymali heparyny .2,3 Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie heparyną podczas prób, zostali przeniesieni z grupy bez heparyny do grupy heparyny. Dlatego nie tylko nieznana była populacja, która miała być leczona, ale także pacjenci, którzy przeżyli dłużej, mieli większe szanse na otrzymanie heparyny. Ten niekontrolowany, jednokierunkowy ruch pacjentów otrzymujących nowe leczenie heparyną podczas badania preferencyjnie wybiera tych, którzy przeżyją do rozpoczęcia leczenia, tworząc zasadniczy błąd w analizie. Obserwowana korzyść związana ze stosowaniem heparyny może być w całości spowodowana przemieszczaniem pacjentów z grupy nieheparynowej do grupy heparynowej. Tak więc analiza Davidsona i wsp. nie dostarcza dowodów na korzyści z heparyny w ciężkiej sepsie.
Ross Freebairn, MB, Ch.B.
Hawke s Bay Hospital, Hastings 4201, Nowa Zelandia
Sarah Ramsay, MB, BS
Charles Gomersall, MB, BS
Chiński uniwersytet Hong Kong, Hong Kong, Chiny
3 Referencje1. Davidson BL, Geerts WH, Lensing AWA. Heparyna niskodawkowa do ciężkiej sepsy. N Engl J Med 2002; 347: 1036-1037
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, i in. Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy. N Engl J Med 2001; 344: 699-709
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Warren BL, Eid A, Singer P. i in. Opieka nad pacjentem krytycznie chorym: wysoka dawka antytrombiny III w ciężkiej sepsie: randomizowana kontrolowana próba. JAMA 2001; 286: 1869-1878 [Erratum, JAMA 2002; 287: 192.]
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Nie zgadzamy się z wyjaśnieniem zaproponowanym przez Freebairna i in. aby uwzględnić nasze wyniki. Chcemy wyjaśnić, że raport dotyczący badania antytrombiny III1 i analizy przeprowadzonej przez Food and Drug Administration próby aktywowanego białka C, 2 źródeł naszych danych wyraźnie określają biorców heparyny jako tych otrzymujących heparynę od dnia do dnia 4. – ten sam okres, podczas którego podawano badane leki. W związku z tym dłuższe przeżycie nie jest wymagane, aby wejść w grupę heparyny, a takie nastawienie nie może w rozsądny sposób wyjaśnić naszych wyników.
Podkreślamy, że nasze odkrycia generują hipotezy. Biorąc pod uwagę silną sugestię dotyczącą skuteczności, a także bezpieczeństwa i niskich kosztów heparyny, należy przeprowadzić prospektywne badanie w celu porównania heparyny niskodawkowej, heparyny drobnocząsteczkowej lub obu z placebo i aktywowanym białkiem C w celu oceny względny udział tych czynników w przeżyciu pacjentów z sepsą.
Przepraszamy za nadzór, ale chcemy ujawnić, że dr. Davidson i Geerts służyli jako badacze kliniczni, konsultanci lub obaj dla jednego lub więcej z następujących producentów heparyny drobnocząsteczkowej: Aventis, Sanofi i Pharmacia.
Bruce L Davidson, MD, MPH
Swedish Medical Center, Seattle, WA 98122
[email protected] com
William H. Geerts, MD
Sunnybrook i Women s College Health Sciences Centre, Toronto, ON M5S 1B2, Kanada
Anthonie WA Lensing, MD, Ph.D.
Academic Medical Center, 1105 AZ Amsterdam, Holandia
2 Referencje1. Warren BL, Eid A, Singer P. i in. Opieka nad pacjentem krytycznie chorym: wysoka dawka antytrombiny III w ciężkiej sepsie: randomizowana kontrolowana próba. JAMA 2001; 286: 1869-1878 [Erratum, JAMA 2002; 287: 192.]
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Przeciwinfekcyjny Komitet Doradczy. Dokument informacyjny FDA: drotrekogina alfa (aktywowana) [rekombinowane ludzkie aktywowane białko C (rhAPC)]: Xigris. BLA nr. 125029/0. Rockville, Md .: Food and Drug Administration, wrzesień 2001. (Dostęp do 12 lutego 2003 r., Http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/briefing/3797b1_02_FDAbriefing.pdf.)
Google Scholar
Powołanie się na artykuł (1)
[przypisy: szpital praski chirurgia, sabamed, korona porcelanowa na metalu ]
[hasła pokrewne: vivamed tarnów, hormon luteinizujący, sabamed ]