Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego ad 6

Wszystkie NLPZ zakłócają syntezę prostaglandyn poprzez hamowanie enzymów cyklooksygenazy. Uważa się, że cyklooksygenaza-2 jest izoformą najczęściej związaną z karcynogenezą, ale w dawkach, które stosowaliśmy, aspiryna ma niewielką aktywność przeciwko tej izoformie.12 Niemniej jednak, aspiryna może hamować ekspresję cyklooksygenazy-2,13 i może również wykazywać działanie przeciwnowotworowe efekty, które nie są związane z cyklooksygenazą. 14,15 Nasze odkrycie, że aspiryna była związana z bardziej istotnym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zaawansowanych zmian niż w przypadku zmian nieuzupełnionych sugeruje, że wpływ aspiryny może być większy w późniejszych etapach sekwencji gruczolakoraka-raka , na przykład podczas progresji od małych gruczolaków rurkowych do większych gruczolaków kosmków. Możliwość przeoczenia gruczolaków mogła mieć wpływ na nasze odkrycia, ponieważ 15 do 25 procent małych polipów może być pominiętych w pojedynczej kolonoskopii.16,17 Aspiryna może spowodować regresję tych polipów, ponieważ sulindak i celekoksyb okazały się robić u pacjentów z rodzinna polipowatość gruczolakowata, 3-6 i taka regresja mogły być częścią obserwowanego efektu. Jednakże, gdyby aspiryna nie wpłynęła na te polipy, ich obecność prawdopodobnie miałaby konserwatywny wpływ na nasze oszacowania, ponieważ randomizacja zrównoważyłaby liczbę pominiętych zmian w grupach. Ważny może być także czas trwania leczenia: dłuższe leczenie może spowodować wyraźniejsze efekty.
Aspiryna zwiększa ryzyko krwawienia, 2.18,19, ale w niskich dawkach, które stosowaliśmy, nie stanowiło to poważnego problemu. Częściowo dlatego, że wyłączyliśmy pacjentów ze znaną chorobą miażdżycową, wystąpiło stosunkowo niewiele poważnych zdarzeń niepożądanych. Wystąpił wzrost ryzyka udaru u pacjentów losowo przydzielonych do grupy otrzymującej aspirynę (p = 0,06), co jest zgodne z wynikami wcześniejszych badań populacji o niskim ryzyku sercowo-naczyniowym.20
Nie jest jasne, dlaczego dawka 81 mg aspiryny na dzień, ale nie 325 mg, zmniejszyła ryzyko wystąpienia gruczolaków w naszym badaniu. W badaniach obserwacyjnych działanie NLPZ na nowotwór jelita grubego nie zależało bardzo silnie od dawki, 10,21,22, ale w badaniach epidemiologicznych dawek kwasu acetylosalicylowego nie było praktycznie żadnego porównania. Wydaje się, że dawka 81 mg i dawka 325 mg tłumią poziomy prostaglandyn jelita grubego w podobnym stopniu23-25, a zatem mogą mieć równoważną siłę działania chemoprewentywnego poprzez mechanizmy związane z cyklooksygenazą. Być może najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem naszego odkrycia jest to, że do zabezpieczenia chemicznego wymagana jest dawka o niskim progu i że różnice w działaniu między niską dawką a wysoką dawką są wynikiem przypadku. Jednak prostaglandyna E2 może chronić błonę śluzową jelita grubego przed uszkodzeniem zapalnym26, 27, a kilka prostanoidów może mieć działanie przeciwnowotworowe 28, więc nadmierna supresja prostanoidów może mieć szkodliwy wpływ na karcynogenezę.
Nie jest również jasne, dlaczego nasze wyniki dotyczące dawki 325 mg aspiryny różnią się od tych podanych przez Sandlera i in. 10 Szansa jest z pewnością jedną z możliwości, podobnie jak różnica w populacjach. Nasze badanie obejmowało głównie pacjentów z umiarkowanie podwyższonym ryzykiem raka jelita grubego, wskazanych przez ich historię gruczolaków jelita grubego, podczas gdy Sandler i wsp.
[hasła pokrewne: anty hbs cena, korona porcelanowa na metalu, refundacja aparatów słuchowych ]
[przypisy: sobycor, szpital grucy otwock, drut kirschnera ]