Randomizowana próba aspiryny w celu zapobiegania gruczolakom jelita grubego u pacjentów z wcześniejszym rakiem jelita grubego ad

Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie, którego celem było ustalenie, czy codzienne stosowanie 325 mg aspiryny zmniejsza występowanie nowych gruczolaków jelita grubego u pacjentów z rakiem okrężnicy w wywiadzie. Metody
Uczestnicy badania
Badanie profilaktyczne gruczolaka jelita grubego powstało w grupie badawczo-badawczej Cancer and Leukemia Group B (CALGB), a rejestrację rozszerzono następnie na inne grupy, w tym Eastern Cooperative Oncology Group, MD Anderson Cancer Centre oraz North Central Cancer Treatment Group . Od 15 maja 1993 r. Do 10 stycznia 2000 r. Z instytucji członkowskich i ich oddziałów zarejestrowało się łącznie 719 uczestników.
Zwerbowaliśmy uczestników w wieku od 30 do 80 lat, którzy histopatologicznie udokumentowali raka jelita grubego lub odbytnicy z niskim ryzykiem nawrotu choroby. Pacjenci z rakiem okrężnicy A lub B1 Dukesa lub rakiem odbytu (przerzuty nowotworu-węzłów chłonnych [TNM] stadium T1 do T2, N0, M0), którzy przeszli radykalną resekcję guza pierwotnego, natychmiast kwalifikowali się do włączenia. Pacjenci z rakiem okrężnicy lub odbytnicy Dukesa stopnia B2 (od T3 do T4, N0 do N1, M0), którzy przeszli radykalną resekcję guza pierwotnego, kwalifikowali się, jeśli nie mieli choroby przez ponad pięć lat po operacji leczniczej.
Kwalifikujący się uczestnicy musieli przejść, po odpowiednim przygotowaniu, kolonoskopię do jelita ślepego (lub zespolenia jelita cienkiego), z usunięciem wszystkich polipów, w ciągu czterech miesięcy przed rozpoczęciem badania. Pacjenci kwalifikowali się, jeśli byli w dobrym stanie ogólnym z oczekiwanym czasem przeżycia wynoszącym co najmniej pięć lat; gotowi dostarczyć i móc zrozumieć świadomą zgodę i współpracować z procedurami badania; obecnie nie uczestniczył w badaniu klinicznym dotyczącym leczenia raka okrężnicy lub innej próby chemoprewencji; i nie jest w ciąży ani nie karmi piersią.
Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli mieli rodzinną polipowatość; mieli inwazyjnego raka innego niż nieczerniakowy rak skóry w ciągu 5 lat przed spotkaniem; miał chorobę sercowo-naczyniową, zgodnie z definicją III lub IV klasy funkcjonalnej New York Heart Association; otrzymywał leczenie immunosupresyjne w ciągu ostatnich 6 miesięcy; miał klinicznie oczywiste uzależnienie od narkotyków lub alkoholu w ciągu ostatnich 6 miesięcy; w przeszłości występowała choroba zapalna jelit; miało możliwe przeciwwskazania do podania aspiryny (udokumentowana choroba wrzodowa w ciągu ostatnich 15 lat, nadwrażliwość na aspirynę lub skaza krwotoczna); miał wysokie prawdopodobieństwo wymagać użycia NLPZ; stosowali NLPZ, w tym aspirynę w dowolnej dawce, przez 3 lub więcej dni w miesiącu, podczas każdego z 3 miesięcy przed rejestracją lub przez 36 dni w roku poprzednim; lub miał udar mózgu, przemijające ataki niedokrwienne, dusznicę bolesną, zawał mięśnia sercowego lub miażdżycową chorobę naczyń obwodowych.
Rekrutacja i losowanie
Członkowie personelu w uczestniczących stronach przeglądali dzienniki patologii, raporty endoskopowe i harmonogramy operacji, aby zidentyfikować pacjentów, którzy mogą kwalifikować się do badania. Następnie skontaktowali się z lekarzami pierwszego kontaktu w celu uzyskania zgody na przyjęcie w badaniu odpowiednich pacjentów. Po udzieleniu zgody skontaktowano się z potencjalnymi uczestnikami
[patrz też: przychodnia vitamed, urologia warszawa szpital, terapia uzależnień lublin ]
[więcej w: vivamed tarnów, hormon luteinizujący, sabamed ]