Wytyczne dotyczące układu sercowo-naczyniowego

width=300Podejmowanie decyzji przez osoby starsze wydaje się być bardziej intuicyjne niż deliberatywne. Osoby starsze są skłonne do zaakceptowania porady osób o autorytecie, takich jak lekarze. W związku z tym porady osób odpowiedzialnych za opiekę mogą znacząco wpłynąć na poglądy odbiorców. Co ważne, okazało się, że podejmowanie decyzji dotyczących terapii ICD ulegało ostatnio wpływom poznawczym, co sprzyja implantacji. Tło tego zjawiska prawdopodobnie będzie wieloczynnikowe. Wytyczne dotyczące układu sercowo-naczyniowego stanowią strukturalne modele akceptowalnej opieki, a klinicyści mogą skłonić pacjentów do przestrzegania zalecanych przez władze krajowe metod leczenia, aby zoptymalizować terapię, a także zabezpieczyć się przed możliwą krytyką wykonywania ćwiczeń. Jednak starsi pacjenci byli niedostatecznie reprezentowani w próbach leżących u podstaw opracowywania wytycznych, a w praktyce klinicznej rzeczywistej sytuacja jest bardziej zniuansowana. Z tego powodu ważne jest, aby kształtować decyzje podejmowane przez ICD w odniesieniu do wielopłaszczyznowej całości warunków zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na dobre samopoczucie i rokowanie, z których wiele wchodzi w zakres ogólnej medycyny wewnętrznej.
[patrz też: olx rzepin, spychalscy środa wlkp, angiogeneza ]